• Poslanie školy
   • Poslaním školy FELIX je pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí.
   • Metódy a formy práce
   • Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.
   • Metódy a formy práce
   • Vyučívame dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň), projektové výzvy (Muzikál) či skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie).
   • Učíme vonku
   • Využívame tiež vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, Vysoko efektívne učenie
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Vzdelávací program
   • Škola poskytuje žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.Organizujeme lyžiarske výcviky, školu v prírode, školské výlety...