• Deň otvorených dverí 2021

   •  

    V roku 2021 organizujeme Deň otvorených dverí formou on line. Pripravili sme pre Vás k nahliadnutiu nasledujúce materiály zo života našej školy, ako aj pedagogické a prevádzkové informácie o škole. Naviac organizujeme v mesiaci február on line info stretnutie s vedením školy, na ktoré Vás srdečne pozývame.

    yes   Video ukážky vyučovacieho procesu a priestorov školy

    https://youtu.be/JMmh6gCUfQE

    yes   Prezentácia školy : informácie o princípoch a metódach školy, organizačnej štruktúre, režim dňa....

    DOD_2021.pdf

    yes   Fotoalbum školy: fotozábery z vyučovacích hodín, školského klubíka a školských výletov

    Súkromná základná škola FELIX (edupage.org)

    yes   Infostretnutie s vedením a pedagógmi školy,  on line dňa 10. 2. 2021 od 16.00 h do 17.00 h : prezentácia školy a diskusia s vedením školy pre zvedavcov aj vážnych záujemcov. Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť. Deň pred info stretnutím obdržíte mailom informácie k prihláseniu. Link na prihlasovanie:

    Program infostretnutia:

    prezentácia školy,

    otázky a odpovede – diskusia so zástupcami vedenia školy a pedagógmi.

     

    mail   Ak Vás naša škola zaujala a máte doma predškoláka, zašlite nám nezáväzný kontaktný formulár, dostanete sa do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách a priebehu prijímacích pohovorov: kontaktný formulár