•  

   Aby sme sa v škole Felix cítili šťastní, máme práva, ktoré nikto nesmie porušovať.

    

   1. Mám právo na priateľstvo, ohľaduplnosť, prijatie v kolektíve, právo zapojiť sa do aktivít.

   2. Mám právo na bezpečie, nesmie sa mi slovne ani fyzicky ubližovať.

   3. Mám právo na pomoc, keď si s niečím neviem dať rady.

   4. Mám právo na slušné správanie, zdvorilosť, rozprávanie bez nadávok.

   5. Mám právo na rešpekt k mojím názorom a potrebám.

   6. Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať najlepšie, ako viem.

   7. Mám právo na čisté prostredie, upratané a nezničené pomôcky a hračky.

   8. Mojou povinnosťou je správať sa tak, aby som práva ostatných neporušoval.

    

   Tieto práva majú všetci žiaci, učitelia aj ďalší ľudia, ktorí patria do školy Felix.