• Mgr. Mária Grafová

     Mária “Ivica” Grafová je bývalou učiteľkou a riaditeľkou, teraz dôchodkyňou, ktorú Hejného metóda zasiahla natoľko, že sa rozhodla urobiť si certifikát lektorky. Od februára 2019 je zároveň aj tútorkou Hejného metódy pre materské školy a 1. stupeň ZŠ. Touto skvelou metódou tak môže “infikovať” ďalšie rady kolegýň a kolegov.

     Ivicka pôsobí externe na škole Felix Liptovský Mikuláš kde naviac s obľubou aj zaskakuje za chýbajúce kolegyne , a to aj počas online vyučovania.

     Je spoluautorkou novej metodickej príručky pre materské školy vypracovanej v duchu Hejného metódy Předmatematika – Metodika pro učitele mateřských škol. Pri jej tvorbe využívala skúsenosti z práce s deťmi v MŠ počas krúžku Matika s babčou Ivicou.

     Podľa nej je Hejného metóda láskou na celý život. Jej princípy dokážu ovplyvniť konanie človeka aj v iných oblastiach života.