• Mgr. Mária Grafová - tútorka Hejného metódy

    Mária “Ivica” Grafová je bývalou učiteľkou a riaditeľkou, teraz dôchodkyňou, ktorú Hejného metóda zasiahla natoľko, že sa rozhodla urobiť si certifikát lektorky. Od februára 2019 je zároveň aj tútorkou Hejného metódy pre materské školy a 1. stupeň ZŠ. Touto skvelou metódou tak môže “infikovať” ďalšie rady kolegýň a kolegov.

    Ivicka pôsobí externe na škole Felix Liptovský Mikuláš kde naviac s obľubou aj zaskakuje za chýbajúce kolegyne , a to aj počas online vyučovania.

    Je spoluautorkou novej metodickej príručky pre materské školy vypracovanej v duchu Hejného metódy Předmatematika – Metodika pro učitele mateřských škol. Pri jej tvorbe využívala skúsenosti z práce s deťmi v MŠ počas krúžku Matika s babčou Ivicou.

    Podľa nej je Hejného metóda láskou na celý život. Jej princípy dokážu ovplyvniť konanie človeka aj v iných oblastiach života. 

   • Školská psychologička

   • PhDr. Alexandra Lozovská


    v rámci psychológie sa vyše 10 rokov venuje práci s rodinami. Profesne sa profiluje ako rešpektujúca psychologička, aktuálne v terapeutickom výcviku adlerovskej individuálnej psychológie.


    Pracovala najmä s rodičmi, nakoľko verí, že deti sú naším odrazom, a že aby bolo dieťa spokojné, potrebuje rásť v spokojnom prostredí, kde mu dospelí dokážu byť chápajúcimi a prijímajúcimi sprievodcami.


    O prostredie školstva sa začala zaujímať po vstupe svojich troch detí do škôlky a školy. Priamo k práci s učiteľmi sa dostala v roku 2022, ako členka tímu Regionálneho centra podpory učiteľov, kde pôsobí ako mentorka pre učiteľov.
    Spolupracuje tiež s Ligou proti rakovine, na projekte Psychosociálnej podporyonkologickým pacientom a ich rodinám.