• Zloženie

    • Adriana Garrett (predseda) za zriadovateľa
     Silvia Procházková za zriadovateľa
     Veronika Zbojová za pedagogických zamestancov
     Marián Vojtko za rodičov
     Juraj Kolesár za rodičov
     Alena Puchovanová za nepedagogických zamestnancov