• Zloženie

    • Adriana Garrett (predseda) za zriadovateľa
     Anna Chlupíková za zriadovateľa
     Veronika Zbojová za pedagogických zamestancov
     Daria Halušková za pedagogických zamestancov
     Juraj Kolesár za rodičov
     Marián Vojtko za rodičov
     Silvia Procházková za nepedagogických zamestnancov