• Lyžiarsky výcvik: Každý rok organizujeme pre všetky ročníky lyžiarsky výcvik

    

    

    

    

    

   Plavecký: Každý rok organizujeme pre všetky ročníky plavecký výcvik

   Korčulovanie: Každý rok organizujeme pre všetky ročníky korčulovanie

   Spolupráca s múzeom SMOPAJ Liptovský Mikuláš: 

          

   Škola v prírode:  

   Plánujeme pre všetky ročníky každoročne školu v prírode. 

    

   Pravidelné návštevy knižnice: 

    

   Výlet Kvačianska dolina:

    

   Výlet a opekačka Žiar:

    

   Výstava Leodardo Da Vinci, Poprad:

    

   Viac o našich aktivitách nájdete na:  Fotoalbum Felix Liptovský Mikuláš