• Výška poplatkov pre Školský rok 2021/2022:

  •  

   Školné

   90 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

   zľava pri súrodencoch v škole - 2. dieťa v škole - 25%, 3. dieťa v škole - 50% zo školného. 

    

   Poplatok ŠKD: 

   19 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

    

   Zápisné: 

   250 eur, platí sa jednorazovo

    

   Z príspevku na školu sa hradia všetky učebné pomôcky, učebnice, jednodňové školské akcie, vstupné do múzeí, galérií, lístky MHD na školské podujatia a pod. 

    

   Z príspevku na školu sa nehradia  obedy, krúžky, dobrovoľné kurzy - napr. plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, školy v prírode či pobytové akcie.