• Výška poplatkov pre Školský rok 2022/2023:

  •  

   Školné

   100 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

   zľava pri súrodencoch v škole - 2. dieťa v škole - 25%, 3. dieťa v škole - 50% zo školného. 

    

   Poplatok ŠKD: 

   20 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

    

   Zápisné pri nástupe do 1. ročníka: 

   250 eur, platí sa jednorazovo

   Zápisné pri prestupe:

   100 eur, platí sa jednorazovo

    

   Z príspevku na školu sa hradia všetky učebné pomôcky, učebnice, jednodňové školské akcie, vstupné do múzeí, galérií, lístky MHD na školské podujatia a pod. 

   Z príspevku na školu sa nehradia  obedy, krúžky, dobrovoľné kurzy - napr. plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, školy v prírode či pobytové akcie. 

    

   Príspevok sa každoročne navyšuje o 5  - 15% vzhľadom ku zvyšovaniu osobných a prevádzkových nákladov školy.