• Riaditeľka školy: /otázky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu a chodu školy/

    Mgr. Dagmar Dutková
    +421904455971    Zástupca Zriaďovateľa:

    Ing. Adriana Garrett
    +421907216389