• Riaditeľka školy: /otázky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu a chodu školy/

    Mgr. Jana Halíková
    pondelok: 8:00h - 9:00 h
    streda: 19:00h - 20:00h
    +421904455971    Zriaďovateľ:


    Ing. Adriana Garrett
    +421907216389