• Riaditeľka školy: /otázky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu a chodu školy/

    Mgr. Jana Halíková
    +421904455971    Zriaďovateľ:

    Ing. Adriana Garrett
    +421907216389