• Prevádzkové hodiny školského klubíka: ráno 6.30 - 7.45, poobede 12.45 - 16.30.

     Na doobedňajšie vyučovanie a obed v školskej jedálni nadväzuje poobedňajší Felix klub. V ňom podporujeme deti v zmysluplnom trávení voľného času, objavovaní, nachádzaní a rozvíjaní svojich telentov a silných stránok. Hneď po obede trávia deti čo najviac času vonku na školskom dvore, a to za každého počasia. Následne si majú deti možnosť vybrať a odhlasovať presun do interiéru školského klubíka alebo ostať na školskom dvore. V interiéry si vyberú svoju aktivitu, alebo ak majú záujem výchovno-vzdelávaciu aktivitku, ktorú má pripravenú vychovávateľ. Deti si naviac môžu vybrať podľa vlastného uváženia ZÁĽUBKU z pripravenej ponuky alebo externé KRÚŽKY. 

     Fotoalbum školský klubik

      

     ZÁĹUBKY

     Záľubky sú organizované 3x do týždňa (pondelok, streda, piatok) a pripravujú ich naši vychovávatelia. Deti si majú možnosť vyberať v daný deň záľubku podľa aktuálnej ponuky. Záľubky sú pripravované v rámci školskej družiny a financované z príspevkov rodičov na ŠKD.

     Medzi záľubkami sa objavujú:

     • šport (futbal, florbal, vybíjaná...)
     • pokusy a experimenty
     • kreslenie, tvorba
     • čitateľská dielnička
     • filmový klub (tvorba a natáčanie filmov)
     • tanečná
     • šachový

      

     KRÚŽKY

     Krúžky sú organizované externe a rodičia si hradia poplatky za krúžky. Krúžková činnosť bola posledné obdobie obmedzená. Napriek tomu sa podarilo tento šk.rok zorganizovať krúžky:

      

     EXKURZIE, VÝLETY A INÉ

     V rámci poobedňajšieho klubíka pravidelne organizujeme:

     • exkurzie do múzea (spolupráca so SMOPAJ Liptovský Mikuláš)
     • športový deň
     • korčuľovanie
     • návšteva knižnice
     • návšteva výstav
     • návšteva útulku pre zvieratka