• V priebehu šk. roka umožňujeme zákonným zástupcom prihlásiť dieťa do našej školy do rôznych ročníkov. Ich prijatie závisí od absolvovania prestupového procesu, jeho výsledkov, ale aj od toho, či je v danom ročníku voľné miesto.

        Záujemci o prestup dieťaťa z inej školy najskôr vyplnia  Kontaktný formulár , v prípade že budú v danom ročníku voľné miesta budú pozvaní na Deň otvorených dverí mailom.