• Vedenie školy

   • Ing.Adriana Garrett
   • Ing.Adriana Garrettzriadovateľ
   • Silvia Procházková
   • Silvia Procházkovázriadovateľ
   • Mgr. Jana Halíkova
   • Mgr. Jana Halíkovazriadovateľ/riaditeľ školy