• Vedenie školy

   • Ing.Adriana Garrett
   • Ing.Adriana Garrettzriadovateľ Vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. Pred návratom na Slovensko pôsobila 20 rokov v zahraničí, v oblastí financií a operatívneho manažmentu. Školu Felix v LM založila kvôli svojim synom.
   • Ing.Silvia Procházková
   • Ing.Silvia Procházkovázriadovateľ Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pôsobila v súkromnom aj neziskovom sektore. V škole Felix ma na starosti financie.