• Školský psychológ

   • PhDr. Alexandra Lozovská

    V rámci psychológie sa vyše 10 rokov venuje práci s rodinami. Profesijne sa profiluje ako rešpektujúca psychologička, aktuálne v terapeutickom výcviku adlerovskej individuálnej psychológie.
    Pracovala najmä s rodičmi, nakoľko verí, že deti sú naším odrazom, a že aby bolo dieťa spokojné, potrebuje rásť v spokojnom prostredí, kde mu dospelí dokážu byť chápajúcimi a prijímajúcimi sprievodcami.
    O prostredie školstva sa začala zaujímať po vstupe svojich troch detí do škôlky a školy. Priamo k práci s učiteľmi sa dostala v roku 2022, ako členka tímu Regionálneho centra podpory učiteľov, kde pôsobí ako mentorka pre učiteľov.
    Spolupracuje tiež s Ligou proti rakovine, na projekte Psychosociálnej podpory onkologickým pacientom a ich rodinám.