• Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.

     Patria medzi ne:

     Hejného metódaExpEdícia, Informatika s Emilom, SFUMATO a Comenia script.

     Pristupujeme ku vzdelávaniu s pohľadom na reálny svet -

     teda integrovaním tém, poukazovaním na súvislosti a zadávaním výziev na základe reálnych motívov. Využívame k tomu aj:

     vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, Vysoko efektívne učenie ( vzdelávanie blokovou formou, práca s aplikačnými úlohami, rozšírené o rozvoj životných zručností), dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň), projektové výzvy (Muzikál, Daltonské dni) a skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie).