• ZRUŠENIE VYUČOVANIA!

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom k aktuálnej situácií ohľadom prevencie a zastavenia šírenia nákazy COVID-19, ako aj z prevádzkových dôvodov, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Felix, Nábrežie K. Petroviča 1571/18, 031 01  Liptovský Mikuláš,

      rozhodol o nariadení zrušiť vyučovanie na deň 13. 03. 2020 (piatok).

      Zároveň na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sú plošne zatvorené všetky školy a školské zariadenia od pondelka 16.3.2020 na 14 dní.

      Bolo by vhodné, keby sa deti navzájom nenavštevovali, nie je vhodný ani "baby-sitting" viacerých detí jednou rodinou... práve preto sa nechodí do školy, aby sa deti nezhromažďovali vo väčších skupinách (platí nielen pre deti...).

      Sledujte denne oznamy cez mobilnú aplikáciu edupage, ako aj webové sídlo školy.

      Mgr. Lívia Drenková

      riaditeľka školy

       

     • Rozhodnutie o zrušení prevádzky ŠKD.

     • Rozhodnutie o zrušení prevádzky ŠKD.

      Na základe informácií Ústredného krízového štábu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ako aj na základe zverejnených informácií, zo dňa 11. 3. 2020 o zatváraní škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ZA kraja, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Felix, Nábrežie K. Petroviča 1571/18, 031 01  Liptovský Mikuláš,

      rozhodol o nariadení zrušiť prevádzku školského klubu detí, dňa 12.03.2020 t.j. zajtra (štvrtok), z prevádzkových a preventívnych dôvodov.

      Vyučovanie v tento deň bude prebiehať v štandardnom režime, podľa rozvrhu hodín, žiaci budú mať obed v školskej jedálni.

      Rodičia si ich prevezmú po obede v čase od 12:30 do 13:00 hod.

      Situáciu naďalej neustále monitorujeme. Zajtra má zasadať krízový štáb, ktorý má rozhodnúť o uzatvorení všetkých typov škôl na celom území Slovenskej republiky na 14 dní.

      Prosíme rodičov, aby sledovali aktuálne informácie, ktoré zašleme v priebehu zajtrajšieho dňa, t. j. 12. 3. 2020 prostredníctvom edupage aplikácie.

      Mgr. Lívia Drenková
      riaditeľka školy
       

     • !!!OZNAM!!!

     •  

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu na územie SR a na základe usmernenia MŠ SR,  naša škola:

      - zabezpečila dezinfekčné roztoky na umývanie rúk a jednorazové utierky do tried a sociálnych zariadení,

      - hygienu priestorov školy zabezpečí podľa schváleného prevádzkového poriadku,

      - sprísni celkovú dezinfekciu školy,

      - zabezpečí pravidelné vetranie priestorov.

      Prosíme vás, aby ste upozornili svoje deti na dodržiavanie týchto hygienických zásad:

      1. Dôsledne si umývať ruky (mydlom, vodou, použiť dezinfekčný roztok) pred jedením, po návšteve toalety a po návrate domov.

      2. Kašlať  a kýchať do jednorazových vreckoviek, ktoré treba okamžite zahodiť do koša.

      3. Obmedziť alebo vyhýbať sa návšteve podujatí, pri ktorých sa koncentruje väčší počet ľudí.

      Vzniknutú situáciu neustále monitorujeme a s ďalšími zmenami Vás budeme včas informovať.

      !!!Zároveň Vás chceme informovať,

      že v dňoch 12. – 13. 3. 2020 (štvrtok, piatok)

      bude prevádzka v ŠKD do 15:00 h

      z organizačných dôvodov.

      Za pochopenie ďakujeme.

       

      riaditeľka školy Mgr. Lívia Drenková