• Zasadnutie Rady Školy

     •  

      Rada školy bude zasadať 5.5.2020 o 20.00, online

       

      Program stretnutia:

       

      1. Návrh rozpočtu školy na školský rok 2020/21
      2. Návrh úpravy výšky príspevku Felix klub na školský rok 2020/21
      3. Vyjadrenie k počtu žiakov/tried
      4. Klarifikácia procesu výberového konania riaditeľa
      5. Rôzne

       

     • Usmernenie ministerstva školstva k obsahu vzdelávania

     • Včera, 28.4.2020 vyšlo usmernenie štátneho ped. ústavu k obsahu a organizácii vyučovania počas mimoriadneho prerušenia šk. vyučovania. Sme radi, že hneď v prvých dňoch počas karantény sa nám podarilo nastaviť vyučovanie online formou v zvládnuteľnom rozsahu, ktoré nám teraz potvrdilo aj usmernenie MŠVVaŠ SR. Tešíme sa, že ideme správnou cestou a napredujeme. Milí rodičia, zajtra 30.4.2020 pri preberaní vecí dostanete aj bližšie informácie k hodnoteniu vašich detičiek. Celé usmernenie si môžete prečítať tu..

     • Týždeň v praveku

     • Keďže sme minulý týždeň objavili fosílie a kosti dinosaurov, tento týždeň sa naša klubíková výprava vydala poznávať praveký život. V utorok sme sa nestačili diviť nad krásou jaskynných malieb, ktoré nám boli priblížené cez fotografie. Nedali sme sa zahanbiť, preto sme si vytvorili vlastnú pravekú stenu. Zanechali sme tam naozaj množstvo odkazov. Kreslili sme zvieratá, praľudí či oheň a jaskyňu. Mnohí z nás využili veľkú plochu na tvorbu konkrétnych príbehov. Vytvorili sme si tiež náhrdelníky z kostičiek, zubov či cestovín. Štvrtkový klubík sme odštartovali tieňovým divadielkom. V príbehu sme sa zamýšľali nad tým, čo by sa stalo, keby Slnko z oblohy zmizlo. Rozprávali sme sa o tom, čo všetko potrebujeme k tvorbe takéto divadielka, ktoré sme si následne spolu s pravekými postavičkami vytvorili. Veľmi nás bavila tvorba tieňových obrazcov za pomoci našich rúk. Zaujímavé boli tiež nápady, čím by sme mohli „zaskliť“ okno okrem skla.

    • Ako sa darí naším Felixákom v domoškole?
     • Ako sa darí naším Felixákom v domoškole?

     • Felixáci tak ako v škole, ani v domácom prostredí nezaháľajú, ale bádajú, tvoria, plnia týždenné výzvy a rozlúštením tajných šifier prichádzajú na nové vedomosti.

      Na slovenskom jazyku sa už stihli zoznámiť s novými písmenkami Ť, Ň, Ľ a dvojhláskami ia, ie, iu. Tiež zistili, že keď sa písmenká de, te, ne, le,di, ti, ni, li chytia za ruky, tak vždy stratia mäkčene. Píšu aj obrázkové a behacie diktáty, čítajú, tvoria príbehy, čitateľské denníky a niektorí malí čitatelia už dokonca prečítali svoje prvé knižky.

      Na matematike sčítavajú, odčítavajú, merajú, rozkladajú čísla, či pracujú s tabuľkou. Na pozemkoch podľa plánu postavali z kociek zaujímavé stavby. Prepájali aj portrét stavby s jej plánom.Tvorili numerickú úlohu hádzaním kociek a skúšali už aj orientáciu v grafe – tvorili  slová podľa grafickej šifry. Vytvorili tiež dečky pre svojich maznáčikov, a tak predvídali tvar po odstrihnutí časti preloženého papiera.

      Na angličtine sa venovali témam jar, Veľká noc, stavba tela rastlín a živočíchov. Na prvovke zas skúmali jarnú prírodu a rozpoznávali aj základné časti ľudského, zvieracieho tela a stavbu tela rastlín. Veríme, že nezabúdajú ani na telesnú a hudobnú výchovu, veľa sa hýbu a sem tam si  aj zaspievajú.

      Samozrejme, aby na seba nezabudli a naďalej rozvíjali sociálno-emocionálnu stránku, pravidelne sa stretávajú na online ranných kruhoch a online hodinách, na ktorých sú veľmi snaživí a kreatívni.

      Tento týždeň sa v matematike zoznamujú s novým prostredím, ktorým je matematický autobus. Pripravili si zastávky, cestujúcich a prekrásne vlastnoručne vyrobené autobusy. Prostredníctvom tohto zážitkového cestovania sa v mysli detí odohráva množstvo matematických spojov, ktoré si ani neuvedomujú a následne využijú v náročnejších úlohách.

      Chceme vyjadriť rodičom veľkú vďaku a obdiv za to, ako zvládajú toto náročné obdobie a pomáhajú výučbou ich detí. :) 

     • "V koži archeológa"

     • Štvrtkový klubík sme odštartovali priesňou Animal´s Carnival – Fossils – part9, ktorú sme dotvárali „hrou na kamienky“. Spolu s tematickým obrazovým materiálom sme sa ocitli v role archeológov či paleontológov. Praveké cestovinové územie predstavil náš spolužiak s rodinkou. O tom, že každý z nás niečo krásne objavil, svedčia aj nasledovné fotografie.