• Slávnostné ukončenie školského roka

     • Milí špióni a rodičia,

       

      srdečne Vás pozývame na slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020, ktoré sa bude konať o 9:00 hod v triede Špiónov. Hneď po rozdaní vysvedčení, žiaci odchádzajú domov. ŠKD ani obed v ŠJ nebude.