• .

     •     

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu, dňa 2. 9. 2020  podľa nasledovného rozpisu:

       

      • 1. ročník – o 9:30 h v telocvični, v sprievode výhradne len jedného zákonného zástupcu (rodičia aj deti vstupujú do budovy školy bočným vchodom /čakajú ich pani učiteľky/, v rúškach, pri vstupe si rodičia dajú návleky na obuv a všetci si vydezinfikujú ruky; prosíme o dodržiavanie odstupov). Rodičia si prinesú 5 EUR (čip_školská jedáleň).
      • 2. ročník –  o 10:30 h v telocvični, v sprievode výhradne len jedného zákonného zástupcu (rodičia aj deti vstupujú do budovy školy bočným vchodom /čakajú ich pani učiteľky/, v rúškach, pri vstupe si rodičia dajú návleky na obuv a všetci si vydezinfikujú ruky;  prosíme o dodržiavanie odstupov).

       

      Rodičia prinesú vyplnené tlačivo čestné prehlásenie zákonného zástupcu!  

      (tlačivo najdete na stranke školy v sekcii COVID 19/Tlačivá/Príloha č.1, v prípade potreby budú tlačivá k dispozicii na slávnostnom otvorení šk.roka)

       

      Prosíme rodičov, aby v areáli školy dodržiavali odstupy. Slávnostné otvorenie bude trvať 30 - 40 minút.

      Prevádzka ŠKD a stravovanie bude zabezpečené od 3. septembra 2020.

      Prevádzka ŠKD bude v dňoch od 3. 9. do 14. 9. 2020 v poobednom čase do 16:00 h. Ranná ŠKD nebude.

       

      Všetky tlačivá ako aj bližšie informácie nájdete na stránke školy v sekcii – COVID_19.