• KOZMO vo FELIX-e

     • Hurá, je tu KOZMO!

      Od zajtra na našej škole spúšťame preventívny program pre školy s názvom KOZMO. Tento program je v súlade s princípmi a hodnotami  školy  Felix a je súčasťou vzdelávacieho procesu, čiže počas vyučovacích hodín (zadarmo).

      Je pre nás veľmi dôležité, aby boli naši Felixáci k sebe tolerantní, aby vedeli prijímať inakosť, aby nevyčleňovali iné deti. Tento program je prevenciou proti šikane a násiliu na školách zážitkovou formou.

      Program na našej škole vedie skúsený psychológ – kineziológ, PhDr. Vanda Adamkovičová.

      Tešíme sa :)

    • Vyrazili sme na cestu za poznaním
     • Vyrazili sme na cestu za poznaním

     • Naša Felix škola sa rozrástla o novú triedu Vĺčat, ktoré sú dravé aj do učenia a poznávania nových vecí. Uplynuté dni v škole boli toho dôkazom. Do sveta písmeniek sme vstúpili s odhodlaním a nadšením. Poznáme už písmenko O a S. Uchopovali sme ich prostredníctvom volania, syčania, zážitkových metód – horúca stolička či čiara rozhodnutia, počúvali príbehy, dramatizovali, spievali, maľovali, tvorili písmenka z vlastných tiel či drôtiku, hľadali písmenkové rodinky, ale aj rozcvičovali rúčku prostredníctvom grafomotorických cvičení. Najviac sa nám páčil švih obra Olivera na kolotoči, ktorý sme si vyskúšali na tabuľu prostredníctvom špongie, špinenia kriedy a následne v písanke. Nezabudnuteľný zážitok nám priniesli strašidlá na hrade Strečno, na ktoré sme sa premenili v sne Sebastiána. Tímového ducha sme upevnili aj rozprávkou „O veľkej repe“, v ktorej nás chcelo vystupovať toľko, že sme museli otvoriť dvere triedy a vstúpiť až na chodbu J. Taktiež sme začali objavovať nepoznaný svet matematických tajov. Trénujeme si v ňom orientáciu, pamäť, počítame objekty prostredníctvom našich očiek, ale aj sluchu. Veľmi sa nám páči matematika s kockami či vláčikmi, lebo prinášajú priestor aj pre vyhranie sa. Do matematického vláčika sme vstúpili aj reálne cez dramatizáciu. Objavili sme aj kráľovstvo prvouky, v ktorej momentálne poznávame školský svet. Ten, ktorého sme teraz súčasťou. Predstavili sme si sprievodné postavičky a začali tvoriť svoj vlastný rozvrh. Nezaháľame ani s cudzím jazykom. Tešíme sa, že ho taktiež sprevádza spev, kresba, vyfarbovanie smerujúce k nášmu rozvoju. Najobľúbenejšia bola pesnička abecedy, kde písmenka plávali v bazéne a šmýkali sa po šmýkačke. Všetky detičky sa zapojili do konverzácie a vedia sa predstaviť, rozoznať farby, či povedať základné slovíčka o sebe a škole.

      A ako sa darilo našim druhákom?

      Trieda odvážnych Špiónov nasadla do lietadla a vydala sa na dobrodružnú výpravu za spoznávaním sveta. Pred vycestovaním si však vytvorili zmluvu druhákov s pravidlami, ktoré je potrebné počas školského roka dodržiavať. Spoločne si na ceste zaspomínali na zážitky z prázdnin, opakovali učivo z prvého ročníka a oboznamovali sa už aj s novými zaujímavosťami z jednotlivých predmetov.

      Na slovenskom jazyku opakovali písanie veľkých aj malých písmen, číslic aj znamienok. Naučili  sa nové tvary číslic 3 a 4 a vyskúšali si písanie so sklonom. Venovali  sa čítaniu s porozumením v umeleckých a vecných textoch. Riešili úlohy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, logického myslenia a tvorivosti.  Pomocou písanky Comenia Script na cestách si zopakovali písmená I a L, a tak navštívili štáty Irán aj Libanon. Zistili napríklad aj aký odev nosia ženy v Iráne alebo aký strom je typický pre Libanon. Stihli už napísať aj list pre kamarátov do Anglicka, ktorý im budúci týždeň preložia a pošlú poštou.

      Na matematike opakovali vedomosti z prvého ročníka. Riešili príklady na sčítanie, odčítanie do 20, porovnávali dve čísla a riešili jednoduché slovné úlohy. Spoločne sa rozhodovali aj o spôsobe porovnávania dvoch a viacerých úsečiek.

      Na prvovke pracovali samostatne aj v tímoch. Uvádzali dôvody, prečo ľudia cestujú. Poznávali pojmy: cestovanie, práca, škola, dovolenka, spoznávanie krajiny, pamätihodnosti. Diskutovali o javoch v krajine, ktoré sú pri cestovaní zaujímavé a spoznávali rôzne druhy dopravy.

      Na anglickom jazyku sa zoznamovali s novou pani učiteľkou Tinou. Naučili sa spievať abecedu, či podľa obrázkov rozoznávať farby, zvieratká, predmety a cestovanie po svete rozličnými vozidlami. Spoznávali aj našu školu Felix a opisovali budovu (windows, doors, bell, roof). Spoznávali sa navzájom, popisovali, čo majú radi, koľko majú súrodencov a prečo radi chodíme do Felixu. Všetko to bolo formou kreslenia, hier a pesničiek.

     • AKTUÁLNY OZNAM!

      Prevádzka ŠKD bude aj naďalej v dňoch od 16. do 18. 9. 2020 v poobednom čase do 16:00 h. Ranná ŠKD v týchto dňoch nebude.

      Počas tohto obdobia platia pokyny poverenej riaditeľky školy vo veci organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania zo dňa 27. 8. 2020.

       

      V prípade, ak sa nezmenia protiepidemiologické opatrenia proti ochoreniu COVID_19, prevádzka ŠKD

      od 21. 9. 2020 (pondelok) už bude v štandardnom režime, t.j.:

      ranný klubík v čase od 7:00 h

      poobedný klubík do 16:30 h