• Zasadnutie Rady školy

     • Dátum a miesto konania:  28.4.2022 od 17.00 - 18.00, on line.

      Program zasadnutia:

      ● Výsledky hospodárenia rok 2021

      ● Výška školného šk. rok 2022/2023

      ● Výberové konanie riaditeľ / predĺženie menovacieho dekrétu riaditeľke školy

      ● Nové priestory školy

     • Máme nové logo

     • FELIX sa rozrastá - z jednej malej školy na sídlisku v Bratislave sa stala sieť základných škôl v piatich slovenských mestách (Bratislava, Trnava, Žilina, Liptovský Mikuláš, Košice), gymnázia a centra voľného času. Toto a tiež isté limity pôvodného loga viedli k tomu, že meníme našu vizuálnu identitu. Od teraz sa začnete stretávať s týmto logom. Veríme, že sa vám bude páčiť ❤️

     • KOZMIX

     • Zapojili sme sa do projektu Kozmix, ktorý zábavnou a zážitkovou formou ponúka rozšírenie vedomostí naprieč rôznymi predmetmi a témami. Momentálne sa venujeme téme Rastliny, Vesmír, Starí rodičia a Šifrovanie správ.