• KOZMO vo FELIX-e

     • Hurá, je tu KOZMO!

      Od zajtra na našej škole spúšťame preventívny program pre školy s názvom KOZMO. Tento program je v súlade s princípmi a hodnotami  školy  Felix a je súčasťou vzdelávacieho procesu, čiže počas vyučovacích hodín (zadarmo).

      Je pre nás veľmi dôležité, aby boli naši Felixáci k sebe tolerantní, aby vedeli prijímať inakosť, aby nevyčleňovali iné deti. Tento program je prevenciou proti šikane a násiliu na školách zážitkovou formou.

      Program na našej škole vedie skúsený psychológ – kineziológ, PhDr. Vanda Adamkovičová.

      Tešíme sa :)

    • Vyrazili sme na cestu za poznaním
     • Vyrazili sme na cestu za poznaním

     • Naša Felix škola sa rozrástla o novú triedu Vĺčat, ktoré sú dravé aj do učenia a poznávania nových vecí. Uplynuté dni v škole boli toho dôkazom. Do sveta písmeniek sme vstúpili s odhodlaním a nadšením. Poznáme už písmenko O a S. Uchopovali sme ich prostredníctvom volania, syčania, zážitkových metód – horúca stolička či čiara rozhodnutia, počúvali príbehy, dramatizovali, spievali, maľovali, tvorili písmenka z vlastných tiel či drôtiku, hľadali písmenkové rodinky, ale aj rozcvičovali rúčku prostredníctvom grafomotorických cvičení. Najviac sa nám páčil švih obra Olivera na kolotoči, ktorý sme si vyskúšali na tabuľu prostredníctvom špongie, špinenia kriedy a následne v písanke. Nezabudnuteľný zážitok nám priniesli strašidlá na hrade Strečno, na ktoré sme sa premenili v sne Sebastiána. Tímového ducha sme upevnili aj rozprávkou „O veľkej repe“, v ktorej nás chcelo vystupovať toľko, že sme museli otvoriť dvere triedy a vstúpiť až na chodbu J. Taktiež sme začali objavovať nepoznaný svet matematických tajov. Trénujeme si v ňom orientáciu, pamäť, počítame objekty prostredníctvom našich očiek, ale aj sluchu. Veľmi sa nám páči matematika s kockami či vláčikmi, lebo prinášajú priestor aj pre vyhranie sa. Do matematického vláčika sme vstúpili aj reálne cez dramatizáciu. Objavili sme aj kráľovstvo prvouky, v ktorej momentálne poznávame školský svet. Ten, ktorého sme teraz súčasťou. Predstavili sme si sprievodné postavičky a začali tvoriť svoj vlastný rozvrh. Nezaháľame ani s cudzím jazykom. Tešíme sa, že ho taktiež sprevádza spev, kresba, vyfarbovanie smerujúce k nášmu rozvoju. Najobľúbenejšia bola pesnička abecedy, kde písmenka plávali v bazéne a šmýkali sa po šmýkačke. Všetky detičky sa zapojili do konverzácie a vedia sa predstaviť, rozoznať farby, či povedať základné slovíčka o sebe a škole.

      A ako sa darilo našim druhákom?

      Trieda odvážnych Špiónov nasadla do lietadla a vydala sa na dobrodružnú výpravu za spoznávaním sveta. Pred vycestovaním si však vytvorili zmluvu druhákov s pravidlami, ktoré je potrebné počas školského roka dodržiavať. Spoločne si na ceste zaspomínali na zážitky z prázdnin, opakovali učivo z prvého ročníka a oboznamovali sa už aj s novými zaujímavosťami z jednotlivých predmetov.

      Na slovenskom jazyku opakovali písanie veľkých aj malých písmen, číslic aj znamienok. Naučili  sa nové tvary číslic 3 a 4 a vyskúšali si písanie so sklonom. Venovali  sa čítaniu s porozumením v umeleckých a vecných textoch. Riešili úlohy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, logického myslenia a tvorivosti.  Pomocou písanky Comenia Script na cestách si zopakovali písmená I a L, a tak navštívili štáty Irán aj Libanon. Zistili napríklad aj aký odev nosia ženy v Iráne alebo aký strom je typický pre Libanon. Stihli už napísať aj list pre kamarátov do Anglicka, ktorý im budúci týždeň preložia a pošlú poštou.

      Na matematike opakovali vedomosti z prvého ročníka. Riešili príklady na sčítanie, odčítanie do 20, porovnávali dve čísla a riešili jednoduché slovné úlohy. Spoločne sa rozhodovali aj o spôsobe porovnávania dvoch a viacerých úsečiek.

      Na prvovke pracovali samostatne aj v tímoch. Uvádzali dôvody, prečo ľudia cestujú. Poznávali pojmy: cestovanie, práca, škola, dovolenka, spoznávanie krajiny, pamätihodnosti. Diskutovali o javoch v krajine, ktoré sú pri cestovaní zaujímavé a spoznávali rôzne druhy dopravy.

      Na anglickom jazyku sa zoznamovali s novou pani učiteľkou Tinou. Naučili sa spievať abecedu, či podľa obrázkov rozoznávať farby, zvieratká, predmety a cestovanie po svete rozličnými vozidlami. Spoznávali aj našu školu Felix a opisovali budovu (windows, doors, bell, roof). Spoznávali sa navzájom, popisovali, čo majú radi, koľko majú súrodencov a prečo radi chodíme do Felixu. Všetko to bolo formou kreslenia, hier a pesničiek.

     • AKTUÁLNY OZNAM!

      Prevádzka ŠKD bude aj naďalej v dňoch od 16. do 18. 9. 2020 v poobednom čase do 16:00 h. Ranná ŠKD v týchto dňoch nebude.

      Počas tohto obdobia platia pokyny poverenej riaditeľky školy vo veci organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania zo dňa 27. 8. 2020.

       

      V prípade, ak sa nezmenia protiepidemiologické opatrenia proti ochoreniu COVID_19, prevádzka ŠKD

      od 21. 9. 2020 (pondelok) už bude v štandardnom režime, t.j.:

      ranný klubík v čase od 7:00 h

      poobedný klubík do 16:30 h

     • .

     •     

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu, dňa 2. 9. 2020  podľa nasledovného rozpisu:

       

      • 1. ročník – o 9:30 h v telocvični, v sprievode výhradne len jedného zákonného zástupcu (rodičia aj deti vstupujú do budovy školy bočným vchodom /čakajú ich pani učiteľky/, v rúškach, pri vstupe si rodičia dajú návleky na obuv a všetci si vydezinfikujú ruky; prosíme o dodržiavanie odstupov). Rodičia si prinesú 5 EUR (čip_školská jedáleň).
      • 2. ročník –  o 10:30 h v telocvični, v sprievode výhradne len jedného zákonného zástupcu (rodičia aj deti vstupujú do budovy školy bočným vchodom /čakajú ich pani učiteľky/, v rúškach, pri vstupe si rodičia dajú návleky na obuv a všetci si vydezinfikujú ruky;  prosíme o dodržiavanie odstupov).

       

      Rodičia prinesú vyplnené tlačivo čestné prehlásenie zákonného zástupcu!  

      (tlačivo najdete na stranke školy v sekcii COVID 19/Tlačivá/Príloha č.1, v prípade potreby budú tlačivá k dispozicii na slávnostnom otvorení šk.roka)

       

      Prosíme rodičov, aby v areáli školy dodržiavali odstupy. Slávnostné otvorenie bude trvať 30 - 40 minút.

      Prevádzka ŠKD a stravovanie bude zabezpečené od 3. septembra 2020.

      Prevádzka ŠKD bude v dňoch od 3. 9. do 14. 9. 2020 v poobednom čase do 16:00 h. Ranná ŠKD nebude.

       

      Všetky tlačivá ako aj bližšie informácie nájdete na stránke školy v sekcii – COVID_19.

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • Milí špióni a rodičia,

       

      srdečne Vás pozývame na slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020, ktoré sa bude konať o 9:00 hod v triede Špiónov. Hneď po rozdaní vysvedčení, žiaci odchádzajú domov. ŠKD ani obed v ŠJ nebude.

     • Hurá, 1.6.2020 sa opäť vidíme v škole!

     • Milí rodičia a milí špióni. Všetky podrobné informácie k otvoreniu školy sa dozviete v súkromnej správe na edupage v Pokyne riaditeľa školy, ktorý sme zaslali dnes 25.5. 2020. Prosíme o preštudovanie tejto dôležitej správy.

      S pozdravom riaditeľka školy,

      Mgr. Lívia Drenková

    • Včelie týždne
     • Včelie týždne

     • Posledné dva týždne sa Felixáci v domácom vzdelávaní vydali na dobrodružnú výpravu do zaujímavého sveta včielok. Včielkami majú popretkávané všetky predmety a špiónske výzvy. Rozvíjajú  rôzne kompetencie, ako je odvaha, kreativita, zvedavosť, pracovitosť...  a dozvedajú sa veľa zaujímavostí.

      Stihli už objaviť kto býva v úli, ako vyzerá život včielky medonosnej, odkiaľ pochádza, ako sa vyvíja, aká je jej stavba tela, aká je funkcia robotnice, matky, trúda, aké sú včelie produkty a mnoho iných včielkovských zaujímavostí. 

      Na slovenskom jazyku objavili  a precvičovali písmenká dž, x, q a w. Vymysleli a napísali krásne tvorivé príbehy o tom, čo by sa dialo, keby sa stali včielkou. Niektorí dokonca vytvorili kreatívne projekty o včielkach. O ich tvorivom nasadení svedčia aj fotografie, ktoré sú súčasťou tohto príspevku.

      Na matematike si precvičovali sčítanie a odčítanie pomocou matematických šifier, vymysleli matematické príklady pre svojich kamarátov so včielkovskou tematikou, nazreli aj do geometrie a vytrovili svoje vlastné šesťuholníkové včelie plásty.  Na online hodinách precvičovali príklady na sčítanie a odčítanie, matematický autobus, v ktorom včely vystupovali aj nastupovali. Počet cestujúcich Felixáci zaznamenávali rôznymi spôsobmi  a snažili sa prísť na ten najlepší. Už sa tiež zoznamujú s novým matematickým prostredím – Abaku.

      Na anglickom jazyku si prostredníctvom online hodín s Justinom opakovali anglickú slovnú zásobu zo školy, rozprávali o včielkach, objavovali nové anglické slovíčka spojené so svetom včiel, stavbu tela včielky  a vytvorili svoje vlastné včeličky.

      Zajtra, na Svetový deň včiel, Felixákov čaká na online hodine Včielkový milionár. Čo myslíte, podarí sa im spoločnými silami a vedomosťami vyhrať milión? Ja myslím, že určite. Ale ak by náhodou aj nie, verím, že si hodinu užijú a že stále budú s nadšením a  odhodlaním  pokračovať na svojej ceste za poznávaním okolitého sveta. :)

     • Májový klubík

     • Novinkou májových klubíkov je rozvoj zručností. Každý štvrtok si zážitkovým spôsobom osvojujeme elementárne poznatky z hudobnej výchovy a učíme sa hrať na zobcovej flaute. Utorky naďalej patria tematickým dielničkam, ktorých súčasťou je nový alebo zopakovaný poznatok a praktická činnosť. Prvý májový klubík patril ľudovým remeslám, ktoré sme si priblížili cez rozprávku. Napokon sme si spoločne uplietli košík z dostupných materiálov (téglik a vlna). Verím, že už zdobí naše detské izby a slúži ako stojan na písacie potreby. S vytrvalcami sme si na záver vytvorili aj jednoduchý origami kvietok, ktorým mohli potešiť svoje mamičky. Ďalší utorok sme rozvíjali naše tvorivé videnie tým, že sme dávali novú podobu predmetom. Pomocou názorných ukážok sme sa zahrali na odborníkov a navrhovali netradičné využitie bežne používaných predmetov. Následne sme tvorili už každý osobitne. Pokrčený papier sme nalepili na výkres a dotvárali dielo vodovými farbami podľa toho, čo nám škvrna pripomínala. Oživili sme aj ďalšie predmety nášho okolia, ktorým sme dali podobu postáv či pozadia našich kreslených príbehov.

     • Klubíkový výlet do prírody :)

     • Tento týždeň sme sa s našou klubíkovou výpravou vybrali na virtuálnu prechádzku do prírody. Utorok sme odštartovali prezentáciou jarných rastliniek, ktoré nám nerobilo problém rozlíšiť. Vytvorili sme si jarný strom, ktorý sme maľovali s netradičným štetcom – spojenými vatovými tyčinkami. Vyskúšali sme si tiež bublinkové maľovanie, z čoho bolo viac zábavy ako poriadku :) Na záver sme sa zahrali na maliara Paula Klee a vytvorili sme si abstraktný obraz načrtnutý so zavretými očami. Štvrtkové poznávanie bolo inšpirované nápadom M. Montessori. Skúmali sme formy vody a pevniny. Začali sme 3D modelmi pozostávajúcimi z vody a plastelíny, pokračovali ukážkou reálnych fotografií a ukončili tvorbou 2D kartičiek. Niektorí z nás si začali ostrovčeky spontánne dotvárať, čo nakoniec prinieslo najväčšiu zábavu.