• Poslanie školy
   • Poslaním školy FELIX je pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí.
   • Metódy a formy práce
   • Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.
   • Metódy a formy práce
   • Vyučívame dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň), projektové výzvy (Muzikál) či skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie).
   • Učíme vonku
   • Využívame tiež vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, Vysoko efektívne učenie
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Vzdelávací program
   • Škola poskytuje žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.Organizujeme lyžiarske výcviky, školu v prírode, školské výlety...
    • Týždeň písmenka L
     • Týždeň písmenka L

      Ďalší týždeň priniesol Špiónom nové vedomosti i zručnosti. Na slovenskom jazyku zdolávali rôzne stanoviská, prostredníctvom ktorých sa zoznámili so štyrmi tvarmi písmenka L. Počas týždňa pracovali s čítacími tabuľkami a opakovali písmená O, S, B, U, A. Využívali aj plody jesene. Prekvapením boli pripravené gaštany, ktoré obsahovali štyri tvary prebratých písmen. Každý zo Špiónov si vybral jeden a spoločne hľadali rodinky písmen. Precvičili si tak nie len písmená a hlásky, ale aj vzájomnú spoluprácu. Prostredníctvom dvoch kociek s písmenami čítali prvé slabiky, rozlišovali hlásky v slabike a určovali pozíciu hlásky v slove. Rozvíjali komunikačné schopnosti a rozprávanie podľa obrázka. Jemnú motoriku rozvíjali pri uvoľňovacích cvikoch zameraných na šikmé čiary. Budúci týždeň začínajú s písaním prvých písmen a čísel.

    • Nový mesiac, nové poznatky a zážitky
     • Nový mesiac, nové poznatky a zážitky

      Prvý októbrový týždeň Špiónov sa začal ranným kruhom, v rámci ktorého sa rozprávali o víkende a zvolili si triedne funkcie. Špiónka týždňa mala počas týždňa v triede určité privilégiá, upozorňovala kamarátov na dodržiavanie dohôd a pravidiel a bola vzorom správania pre deti. Tajný agent dohliadal na poriadok v triede a upozorňoval spolužiakov na neporiadok. Asistent pomáhal rozdávať pomôcky, pracovné listy a kontroloval, či sú všetci pripravení na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Spravodajca času a počasia každý deň informoval o aktuálnom dni, dátume a počasí. Rastlinkári sa dôsledne a starostlivo starali o kvietky v triede a informátorka si pre deti pripravila veľmi zaujímavé informácie.

    • Posledný septembrový týždeň
     • Posledný septembrový týždeň

      Posledný septembrový týždeň Felixákov bol opäť veľmi pestrý, plný práce, aktivít, didaktických hier, ale samozrejme, aj času na relax.

      Na matematike určovali počet prvkov v skupine a vyjadrovali ho prirodzeným číslom, vytvárali skupinu s daným počtom prvkov, sčitovali prirodzené čísla v číselnom obore do 10 a zapisovali počet do tabuľky. Rozvíjali manipulatívne zručnosti, a tak poznávali geometrické tvary a ich vlastnosti. Identifikovali jednoduché pravidlo vytvorenia danej postupnosti, dopĺňali do nej niekoľko chýbajúcich znakov či farieb. Porozumeli číslu ako počtu pomocou viacerých modelov (dotyk, zvuk, pohyb..). Vyznačovali tiež cestu v jednoduchom bludisku a labyrinte.

    • Tretí týždeň Felixákov
     • Tretí týždeň Felixákov

      Tretí týždeň sprevádzal Špiónov triedny maskot Felix pri viacerých aktivitách a hrách – dramatických, pohybových, výtvarných, či grafomotorických. Vo všetkých činnostiach sa Felixáci zameriavali na spoznávanie tlačeného i písaného tvaru veľkého a malého písmena b. Nacvičovali správne fyziologické tvorenie a čítanie tzv. tlačenej hlásky b, obťahovali a dokresľovali tvary písmena. Trénovali uvoľňovacie cviky zamerané na ovál, švih a poloovál horný, ktorého tvar zmenšovali na linajke. Rozvíjali komunikačné zručnosti, rozprávanie podľa obrázka a tvorenie viet podľa časovej následnosti.

     • FELIX MÁ ZA SEBOU 1. TÝŽDEŇ - A ÚSPEŠNÝ

      Prinášame Vám stručný prehľad toho, čo zažili Špióni počas uplynulých dní.

      Tento týždeň sme sa zoznamovali nielen s novými priestormi, ale aj medzi sebou navzájom. Zvykali sme si na režim dňa a oboznamovali sme sa s tým, ako to v škole funguje.

      Vytváranie príjemnej klímy a bezpečného prostredia je zásadné pre budúci rozvoj intelektu a osobnosti. Postupne si preto tvoríme pravidlá, ktoré sa učíme dodržiavať.

     • VÍTAME FELIXA NA LIPTOVE !

      Konečne aj k nám, na Liptov, dorazila súkromná základná škola Felix, ktorá umožňuje Vašim deťom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch.

      Špeciálne sa pri vzdelávacom procese zameriava na prírodovedné predmety. Cieľom učiteľov školy je ukázať žiakom procesy vedeckého bádania a využívania jeho benefitov k prospechu celej spoločnosti, ktorá vďaka nim napreduje obrovským tempom. Toto tempo a množstvo nových informácií už neumožňuje jednotlivcovi získať odborné znalosti v celej šírke. Preto chce škola žiakom predstaviť metódy, ktorými sa k týmto znalostiam môžu prepracovať ak prejavia záujem hlbšie skúmať niektorú z konkrétnych oblastí.

    • Používateľské kontá
     • Používateľské kontá

      Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS)
   • Sieť súkromných základných škôl Felix
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaleria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom