• Prosba o pomoc pre Janíka Macíka

     • Milí rodičia a priaznivci Felixu.

      Chceli by sme Vás poprosiť o pomoc pre ocka nášho Felixáka, Mareka Macíka a manžela Simonky Macíkovej - vedúcej krúžku Mladý vedec na našej škole. Marekov ocko Janík Macík mal 10.8.2021 ťažkú dopravnú nehodu, keď mu jeden nepozorný vodič nedal prednosť v jazde.

      Svoj prvý boj o život aj napriek komplikáciám zatiaľ zvládol, momentálne je ešte stále v kóme a na návrat k normálnemu životu bude potrebovať veľa času a niekoľko pobytov v špecializovaných rehabilitačných strediskách. Tieto pobyty a procedúry sú dosť finančne náročné a nie sú väčšinou hradené zdravotnou poisťovňou.

      Z tohto dôvodu vytvorila Janíkova rodina v SLSP transparentný účet JANÍK MACÍK , z ktorého bude hradiť výdavky na jeho liečbu. Obraciame sa na vás s prosbou o akýkoľvek príspevok na tento účet :

      https://www.transparentneucty.sk/...

       

      Vopred Ďakujeme

      Tím Felix

     • Projekt Čerstvé hlavičky - hlasujte za nás

     • Naša škola sa prihlásila do projektu Čerstvé hlavičky. Hlasujte za nás! Pomôžte nám získať pravidelnú zásobu ovocia a zeleniny, zdravý balíček pre našich Felixákov. Týždenne 200g ovocia a zeleniny na žiaka. V termíne od 13. 5. do 23. 6. 2021 nám KAŽDÝ DEŇ môžete odovzdať Váš jeden hlas. Viac hlasov ...viac šance na výhru.

      Ďakujeme

      https://www.cerstvehlavicky.sk/

     • Naše prvé číslo Felixáckeho časopisu

     • Prvé číslo Felixáckeho časopisu je na svete! Bravo našim druhákom Špiónom. Dozviete sa v ňom informácie o našej škole, zaujímavosti zo sveta matematiky, zvierat, športu ale aj hádanky, komiks... a množtvo ďalších informácií.

     • Zasadnutie Rady školy 25.2.2021 o 20.00 on line

     • Program:

      1. počty žiakov na šk. rok 2021/2022
      2. výška školného na šk rok 2021/2021 
      3. priestory školy - update
      4. výberové konanie na pozíciu riaditeľa - update

      Zápisnicu z rady školy nájdete na stránkach školy v sekcii: O nás/Orgány školy/Rada školy

     • Deň otvorených dverí

     • Hľadáte školu pre Vášho predškoláka? Pripravili sme pre Vás video, prostredníctvom ktorého Vás pozývame nazrieť do našej školy a zároveň Vám predstavíme naše vyučovacie metódy. Zašlite nám nezáväzny kontaktný formulár do 28.2.2021, zaradíme Vás do databázy a pozveme Vás na Infostretnutia a ďalšie aktivity, spojené so zápisom detí do školy.

     • Dištančné vzdelávanie ako príležitosť rásť


     • Dištančné vzdelávanie nenahradí priamy kontakt s učiteľom, prijali sme ho ako výzvu, príležitosť, kedy sa deti môžu učiť väčšej samostatnosti, vytrvalosti, tvorivosti, flexibilite (pracovať svojim vlastným tempom v domácom prostredí).

      Snažíme sa o to, aby sme našich žiakov motivovali, povzbudzovali,  aby pokračoval ich všestranný rozvoj. Tešíme sa z odhaľovania nových zručností, ale aj slabých stránok, čo nám dáva opäť možnosť na sebe pracovať a vypĺňať slepé miesta.

      Objavili sme veľa didaktických zlepšovákov, aplikácii, zaujímavých stránok. Našim Vĺčatkám, prváčikom, sa vždy rozžiaria očká, keď sa im prihovorí milá interaktívna postavička alebo čítajú slová s kolesom šťastia.

      Špióni, druháci, pokračujú vo vzdelávaní s veľkou chuťou. Výzvy a úlohy im spestrujú rôzne hry, tajničky, doplňovačky. Venujú sa rôznym témam a ani v online priestore nezabúdajú na spoluprácu a diskusiu.

     • KOZMO vo FELIX-e

     • Hurá, je tu KOZMO!

      Od zajtra na našej škole spúšťame preventívny program pre školy s názvom KOZMO. Tento program je v súlade s princípmi a hodnotami  školy  Felix a je súčasťou vzdelávacieho procesu, čiže počas vyučovacích hodín (zadarmo).

      Je pre nás veľmi dôležité, aby boli naši Felixáci k sebe tolerantní, aby vedeli prijímať inakosť, aby nevyčleňovali iné deti. Tento program je prevenciou proti šikane a násiliu na školách zážitkovou formou.

      Program na našej škole vedie skúsený psychológ – kineziológ, PhDr. Vanda Adamkovičová.

      Tešíme sa :)

    • Vyrazili sme na cestu za poznaním
     • Vyrazili sme na cestu za poznaním

     • Naša Felix škola sa rozrástla o novú triedu Vĺčat, ktoré sú dravé aj do učenia a poznávania nových vecí. Uplynuté dni v škole boli toho dôkazom. Do sveta písmeniek sme vstúpili s odhodlaním a nadšením. Poznáme už písmenko O a S. Uchopovali sme ich prostredníctvom volania, syčania, zážitkových metód – horúca stolička či čiara rozhodnutia, počúvali príbehy, dramatizovali, spievali, maľovali, tvorili písmenka z vlastných tiel či drôtiku, hľadali písmenkové rodinky, ale aj rozcvičovali rúčku prostredníctvom grafomotorických cvičení. Najviac sa nám páčil švih obra Olivera na kolotoči, ktorý sme si vyskúšali na tabuľu prostredníctvom špongie, špinenia kriedy a následne v písanke. Nezabudnuteľný zážitok nám priniesli strašidlá na hrade Strečno, na ktoré sme sa premenili v sne Sebastiána. Tímového ducha sme upevnili aj rozprávkou „O veľkej repe“, v ktorej nás chcelo vystupovať toľko, že sme museli otvoriť dvere triedy a vstúpiť až na chodbu J. Taktiež sme začali objavovať nepoznaný svet matematických tajov. Trénujeme si v ňom orientáciu, pamäť, počítame objekty prostredníctvom našich očiek, ale aj sluchu. Veľmi sa nám páči matematika s kockami či vláčikmi, lebo prinášajú priestor aj pre vyhranie sa. Do matematického vláčika sme vstúpili aj reálne cez dramatizáciu. Objavili sme aj kráľovstvo prvouky, v ktorej momentálne poznávame školský svet. Ten, ktorého sme teraz súčasťou. Predstavili sme si sprievodné postavičky a začali tvoriť svoj vlastný rozvrh. Nezaháľame ani s cudzím jazykom. Tešíme sa, že ho taktiež sprevádza spev, kresba, vyfarbovanie smerujúce k nášmu rozvoju. Najobľúbenejšia bola pesnička abecedy, kde písmenka plávali v bazéne a šmýkali sa po šmýkačke. Všetky detičky sa zapojili do konverzácie a vedia sa predstaviť, rozoznať farby, či povedať základné slovíčka o sebe a škole.

      A ako sa darilo našim druhákom?

      Trieda odvážnych Špiónov nasadla do lietadla a vydala sa na dobrodružnú výpravu za spoznávaním sveta. Pred vycestovaním si však vytvorili zmluvu druhákov s pravidlami, ktoré je potrebné počas školského roka dodržiavať. Spoločne si na ceste zaspomínali na zážitky z prázdnin, opakovali učivo z prvého ročníka a oboznamovali sa už aj s novými zaujímavosťami z jednotlivých predmetov.

      Na slovenskom jazyku opakovali písanie veľkých aj malých písmen, číslic aj znamienok. Naučili  sa nové tvary číslic 3 a 4 a vyskúšali si písanie so sklonom. Venovali  sa čítaniu s porozumením v umeleckých a vecných textoch. Riešili úlohy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, logického myslenia a tvorivosti.  Pomocou písanky Comenia Script na cestách si zopakovali písmená I a L, a tak navštívili štáty Irán aj Libanon. Zistili napríklad aj aký odev nosia ženy v Iráne alebo aký strom je typický pre Libanon. Stihli už napísať aj list pre kamarátov do Anglicka, ktorý im budúci týždeň preložia a pošlú poštou.

      Na matematike opakovali vedomosti z prvého ročníka. Riešili príklady na sčítanie, odčítanie do 20, porovnávali dve čísla a riešili jednoduché slovné úlohy. Spoločne sa rozhodovali aj o spôsobe porovnávania dvoch a viacerých úsečiek.

      Na prvovke pracovali samostatne aj v tímoch. Uvádzali dôvody, prečo ľudia cestujú. Poznávali pojmy: cestovanie, práca, škola, dovolenka, spoznávanie krajiny, pamätihodnosti. Diskutovali o javoch v krajine, ktoré sú pri cestovaní zaujímavé a spoznávali rôzne druhy dopravy.

      Na anglickom jazyku sa zoznamovali s novou pani učiteľkou Tinou. Naučili sa spievať abecedu, či podľa obrázkov rozoznávať farby, zvieratká, predmety a cestovanie po svete rozličnými vozidlami. Spoznávali aj našu školu Felix a opisovali budovu (windows, doors, bell, roof). Spoznávali sa navzájom, popisovali, čo majú radi, koľko majú súrodencov a prečo radi chodíme do Felixu. Všetko to bolo formou kreslenia, hier a pesničiek.

     • AKTUÁLNY OZNAM!

      Prevádzka ŠKD bude aj naďalej v dňoch od 16. do 18. 9. 2020 v poobednom čase do 16:00 h. Ranná ŠKD v týchto dňoch nebude.

      Počas tohto obdobia platia pokyny poverenej riaditeľky školy vo veci organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania zo dňa 27. 8. 2020.

       

      V prípade, ak sa nezmenia protiepidemiologické opatrenia proti ochoreniu COVID_19, prevádzka ŠKD

      od 21. 9. 2020 (pondelok) už bude v štandardnom režime, t.j.:

      ranný klubík v čase od 7:00 h

      poobedný klubík do 16:30 h

     • .

     •     

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu, dňa 2. 9. 2020  podľa nasledovného rozpisu:

       

      • 1. ročník – o 9:30 h v telocvični, v sprievode výhradne len jedného zákonného zástupcu (rodičia aj deti vstupujú do budovy školy bočným vchodom /čakajú ich pani učiteľky/, v rúškach, pri vstupe si rodičia dajú návleky na obuv a všetci si vydezinfikujú ruky; prosíme o dodržiavanie odstupov). Rodičia si prinesú 5 EUR (čip_školská jedáleň).
      • 2. ročník –  o 10:30 h v telocvični, v sprievode výhradne len jedného zákonného zástupcu (rodičia aj deti vstupujú do budovy školy bočným vchodom /čakajú ich pani učiteľky/, v rúškach, pri vstupe si rodičia dajú návleky na obuv a všetci si vydezinfikujú ruky;  prosíme o dodržiavanie odstupov).

       

      Rodičia prinesú vyplnené tlačivo čestné prehlásenie zákonného zástupcu!  

      (tlačivo najdete na stranke školy v sekcii COVID 19/Tlačivá/Príloha č.1, v prípade potreby budú tlačivá k dispozicii na slávnostnom otvorení šk.roka)

       

      Prosíme rodičov, aby v areáli školy dodržiavali odstupy. Slávnostné otvorenie bude trvať 30 - 40 minút.

      Prevádzka ŠKD a stravovanie bude zabezpečené od 3. septembra 2020.

      Prevádzka ŠKD bude v dňoch od 3. 9. do 14. 9. 2020 v poobednom čase do 16:00 h. Ranná ŠKD nebude.

       

      Všetky tlačivá ako aj bližšie informácie nájdete na stránke školy v sekcii – COVID_19.